Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
NIFES forsker på ernæring; fôr til fisk og fisk som mat

PhD i ernæring

Hvis du er interessert i å ta doktorgrad/PhD innenfor feltet Human ernæring eller Ernæring av akvatiske organismer, vær vennlig å ta kontakt med administrasjonsenheten ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning for opptakskriterier.

Kontaktpersoner:


Se også informasjon fra Universitetet i Bergen

Se kursene/fagkombinasjonene

 

 

22.06.11 Doktorgrad: Kvikksølv og næringsstoff i sjømat – risiko og helsegevinst


18.03.11 Mors diett påvirker overføring av miljøgifter


28.09.09 Kan tilskudd av selolje eller hvalolje redusere leddsmerter?


21.09.09 Tar laksen skade av genmodifisert fôr?


17.01.08 Doktorgrad: Tilsetningsstoffet ethoxyquin i fôr til Atlantisk laks


07.11.07 Doktorgrad - Nytt syn på oppdrettsfiskens bakterier


19.02.07 Tørrfôr til torsk- og kveitelarver? Ny doktorgrad


26.09.06 Ny doktorgrad: GMO i fôr til laks


04.09.06 Ny doktorgrad - Hvordan virker planteoljer i fiskefôr inn på laksens genutrykk?


01.09.06 Ny doktorgrad - Fettomsetning i tarm hos laksefisk


24.04.06 Ny doktorgrad


24.08.05 Korleis påverkar planteoljer laksen?


11.05.05 Arsenobetain i fisk


21.02.05 Er arsen i sjømat et problem for mattryggheten?


15.11.04 PhD - Nye f˘rprosesser og proteinutnyttelse hos laks


14.11.03 Jod i norsk kosthold


15.09.03 Fiskeryggar - potensial for verdiskaping?


09.09.03 Vitamin A i lakseoppdrett


 

Powered by EasyPublish CMS