Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
NIFES forsker på ernæring; fôr til fisk og fisk som mat

Hva spiser oppdrettslaks?

Mange forbrukere lurer på hva fiskefôr egentlig inneholder, for oppdrettsfisken skal jo til syvende og sist spises av oss. Fisk blir hva den spiser, akkurat som deg og meg.

I Norge har vi oppdrett av både laks, ørret, kveite og torsk, men vi oppdretter desidert mest Atlantisk laks. Artikkelen omhandler derfor fôr til laks.

Maten varierer gjennom livsløpet

Helt siden starten på oppdrettsnæringen på 70- tallet har ernæringsforskere arbeidet for å finne ut hvilke og hvor mye av de ulike næringsstoffene laksen trenger, og hvordan man kan lage et godt fôr som laksen vil ha og vokser optimalt på. Laks lever deler av livet sitt i ferskvann (ferskvannsfasen) og deler av livet sitt i saltvann (sjøvannsfasen). I naturen spiser laksen små byttedyr fra elven før den vandrer ut i sjøen, mens den spiser andre byttedyr, som fisk, i saltvannsfasen. Laksen trenger riktig mengde fett, proteiner, karbohydrater, vitaminer og mineraler i maten i forhold til hvor den er i livsløpet for å vokse godt og ha god helse. Næringsinnholdet i kommersielt fiskefôr vil variere avhengig om fisken er ung eller gammel.

Fôret føres gjennom slanger fra siloer på en fôrflåte til merdene.
Foto: NIFES

Hva består fôrpelleten av?

I dag fôres oppdrettslaks med tørrfôr formet som pellets. Hver pellet er en matpakke med næringsstoffer som laksen trenger: fett, proteiner, karbohydrater, vitaminer og mineraler.

Proteiner kommer hovedsakelig fra Fiskemel og planteproteiner.  Proteiner er byggesteinene i kroppen.  Fett kommer hovedsakelig fra fiskeolje og planteoljer, som brukes til blant annet energi og energireserver.  Fiskemel og fiskeolje utgjør en varierende mengde av fiskefôret. Hvilke fiskearter som brukes til fiskemel og fiskeolje kan du finne her (www.iffo.net).

Et fiskefôr med lave andeler fiskemel og fiskeolje, dvs. lav fish-in fish-out (FIFO) faktor inneholder relativt høye andeler planteoljer og planteproteiner (les mer om alternative fôrråvarer.)

Karbohydratene i fiskefôr kommer fra ulike kornarter, hovedsakelig hvete og mais. Karbohydrater er sukkerarter og stivelse, som brukes som energi i kroppen. Ved trykk og varmebehandling gjennom fôrprosessen kommer karbohydratenes forklistrende effekt frem og er med på å gi pelleten en god fysisk kvalitet.

Fiskefôr inneholder også en blanding av vitaminer og mineraler. Vitaminene og mineralene er viktig for ulike funksjoner i kroppen.

 Hvor mye villfisk er det i oppdrettsfôr?

 

Fôrtilsetninger

Fiskefôr inneholder også noen tilsetningsstoffer.

Astaxanthin: Laksefisk er naturlig rød i kjøttet på grunn av fargestoffet astaxanthin. I saltvann blir laksen rød når den spiser krepsdyret raudåte, mens den i ferskvann blir rød når den spiser krepsdyret marflo. Laksefôr innholder syntetisk astaxanthin, som har den nøyaktig samme kjemiske formen som astaxanthin i raudåte og marflo.

Antioksidanter: Fôrblandinger med et høyt innhold av fett er ofte tilsatt godkjente antioksidanter for å hindre at fôret harskner. Brukte antioksidanter i fiskefôr er blant annet ethoxyquin, butylerthydroksytoluen (BHT), vitamin E og vitamin C.

Kvalitetskrav

Alle fôrmidler må tilfredsstille kvalitetskrav. Det må inneholde aminosyrer, fettsyrer, vitaminer og mineraler og skal ha en god smak, slik at fisken spiser fôret. Virksomheter som produserer fiskefôr må følge de norske IK-mat reglene og blir kontrollort og godkjent av Mattilsynet. Dette følger reglene i ”Forskrift om tilsyn med fôrvarer til fisk og andre akvatiske organismer”.


 

Powered by EasyPublish CMS